Kulturnytt

5:00 min
Tor Billgren om "Moderna män, 1900-1930" på Mjellby konstmuseum utanför Halmstad. Filmpool Nord vill flytta Filminstitutet från Stockholm.