VR Vetandets värld 20100715

20 min
Den fråga vi ställer är - var Kina är på väg. Kommer den ekonomiska revolution som landet genomgått under de senaste 30 åren, med uppåt 10% årlig tillväxt, att fortsätta, fast nu på miljösidan? I Fokus idag står ambassadrådet Tony Clark vid Svenska Ambassaden i Peking, Kina. Redaktör: Staffan Forssell.