Museers innehåll och lärares arbetstid

41 min
Nordegren & Epstein har fått många reaktioner från lyssnare efter inslagen om Stockholmsmoderaternas förslag att korta sommarlovet för att öka undervisningstimmarna.

I dag medverkar Elisabet Löfberg Haglund, gymnasielärare i musik och historia och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, för att ge sin syn på saken.

Hur vet ett museum vad som är värt att spara? Och vilket ansvar har museerna för framtidens minne? Det ska vi prata om med anledning av att remisstiden nyligen gick ut för den av alliansregeringen beställda museiutredningen. Ett av förslagen handlade ju om att göra det lättare för museerna att gallra i samlingarna. Clas-Uno Frykholm, tidigare museiutredare och Maja Hagerman, författare, medverkar.

Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Ulrika Lindqvist