Stina om autism med Maud och Jenny

91 min

"Att be om hjälp. Att be om stöd angående sitt eget barn. Jag gjorde det - till slut. Den inre tröskeln var skyhög innan men efter... Något nytt kunde gro och det var det vi båda behövde." Stina

Dagen efter FN:s Internationella Autismdag, uppmärksammar vi, tillsammans med Maud Deckmar och Jenny Jejlid, den neuropsykiatriska funktionsnedsättning som autism innebär.

För 40 år sedan gick Maud med magen i vädret och var förväntansfull inför livet som mamma. Och det blev på ett helt annat sätt än hon hade väntat sig. För Fred var ett speciellt barn, som Maud hela vägen alltid älskat och fortsätter att älska.

Många gånger var det svårt, för Fred har inget talat språk, for runt och rev ner tavlor, grävde i blomkrukor, kunde få väldiga raseriutbrott, var rädd för höga ljud och detta påverkade hur livet och umgänget formades. 

Så kom det andra barnet, dottern Jenny, som växte upp mitt i den tillvaro som på många sätt präglades av Fred. "Fred har alltid funnits" - är de första orden i Jennys bok om sin bror.

Både mor och dotter har skrivit om sina resor utifrån föräldra- respektive syskonperspektivet.

Hör Stinas möte med Maud och Jenny på söndag kl 22.05-23.00 om kärlek, tvivel och hopp, "normalt" och "onormalt", om att inte räcka till men ändå kämpa på (för att alternativet är ännu sämre), om folk som dömer och bedömer istället för att lyssna och försöka förstå. Och om att kärleken som ändå övervinner allt.

Du som lyssnar, hur vill du tala om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vad är dina erfarenheter och reflektioner?
Vad har du fått för hjälp och stöd? Vad hade du behövt? Och vad tänker du om normerna kring vad som är "normalt?

Du som är förälder, hur ser du på relationen barn-/ förälder?
Hur långt räcker kärlek i relationer? När och varför kan kärleken bli lidande?

Ring 018 - 17 40 20 på söndag kl 22-00 för att komma till slussen, så kan du dela med dig per telefon efter kl 23.
Eller skriv när du vill ett mail till sondagsstina@sverigesradio.se och glöm inte ditt telefonnummer om du vill bli uppringd!