VR Vetandets värld 20100707

20 min
Repris från 20100329. Vetandets värld tittar närmare på amatörforskarnas roll idag och undersöker vad som egentligen skiljer forskande amatörer från professionella. Vi möter filosofen Sharon Ryder från Uppsala universitet som talar om kunskapsbegreppet och historikern Jenny Beckman från Stockholms universitet som studerat modern amatörforskning inom biologi och botanik. Redaktör: Ulrika Hjalmarson Neideman.