Thella Johnson: När alla bara säger "tomat"

3:15 min
Utrikeskrönikan den 8 april 2016. Helsingfors.

När alla bara säger "tomat"
Thella Johnson om pressade makthavares intervjusvar.
Jag ser intervjun i SVT:s Aktuelllt med Nordeachefen Casper von Koskull och försöker räkna gångerna som han säger "att i sig ha pengar i ett offshorebolag är inte olagligt" och "man måste alltid följa alla lagar och etiska regler". Jag spolar tillbaka och kontrollerar och får det till sammanlagt tio växelvisa upprepningar av de två meningarna i lite olika varianter. "Det är inte i sig olagligt. Man måste alltid följa lagar och etika regler."

Men frågan som programledaren Anders Holmberg gång på gång ställde gällde inte fakta om vilka regler som gäller, utan hur just banken Nordea har förhållit sig till de reglerna.

Då jag tog del av de första nyheterna om Panamaläckan hade jag just själv gjort en krånglig intervju med en maktens representant i Polen. Det var med regeringens presstalesperson som lovat mig att svara på frågor om den långdragna politiska krisen i landet och varför den polska regeringen inte vill följa beslut i landets författningsdomstol.

När vi kom ut från intervjurummet berättade min kollega som hjälpt mig med översättning om en populär polsk barnlek. Den går ut på att den ena frågar olika saker medan den andra svarar: "tomat".

Vad har du för färg på din jacka idag? Tomat. Vad heter din mamma? Tomat. Vilken är Polens största stad? Tomat.

Min polska kollega säger att hon allt oftare när hon ser intervjuer i tv tänker på den gamla barnleken.

Vad kan vi journalister, och vi medborgare, till slut göra när alla makthavare är så medietränade och så inriktade på att ge en viss bild eller förmedla ett visst budskap, snarare än att svara uppriktigt på högst relevanta frågor?

Den polska regeringstalesmannen hade även en märklig förmåga att växla mellan två olika tomatsvar. Först sa han: "Vi kan inte godta beslutet som författningsdomstolen fattade. För de fattade beslutet enligt den gamla lagen och inte enligt den nya som vi infört. Därför gills det inte." Sen, när jag sa: "Men Europarådet som ni själva har rådfrågat i den här tvisten, säger ju att ni ska godta författningsdomstolen beslut. Varför gör ni inte det då?"

svarade han "Jag har inte sagt att vi inte ska göra det?"

Nähä.

Att så självklart och rättframt sätt säga emot sig själv kan också vara ett sätt att förvirra en reporter och få intervjutiden att gå. Det är då man till sist blir tvungen att inte bara ta makthavarna på orden längre utan börja titta på och lyssna efter vad de gör.

Den polska regeringstalesmannen stannade nästan regelmässigt kvar vid den föregående frågan varje gång jag ställde en ny, så att jag hela tiden fick lov att fråga om.

När vi gick därifrån fanns på min bandspelare en timmes katt- och råttalek där inget svar egentligen verkade betyda särskilt mycket.

Rec. Play. Tomat. Tomat.