När vilda djur blir försöksdjur

20 min

Forskare använder ibland vilda djur som försöksdjur genom att till exempel märka dem för att studera deras rörelser. Men det finns en del etiska frågor att diskutera i samband med det.

Forskare använder ibland vilda djur som försöksdjur genom att till exempel märka dem för att studera deras rörelser. Men det finns en del etiska frågor att diskutera i samband med detta.

Att bli jagad, fångad och nedsövd för att sedan vakna upp med ett halsband runt halsen är något som våra vilda djur ibland råkar ut för. Vi vill ju gärna lära oss mer om djuren genom att ta prover eller märka dem på olika sätt.

Här menar den norske filosofen Morten Tønnessen att det är viktigt att göra en avvägning mellan enskilda djurs välbefinnande och nyttan av det vi kan lära oss för att till exempel bevara en art.

– Det är viktigt att både respektera det enskilda djuret och respektera större helheter, säger han.

Det här är också frågor som Katarina Cvek från den djurförsöksetiska nämnden i Uppsala och vargforskaren Olof Liberg är vana att tänka på.

– Vi har nog svårt att klara oss utan radiosändarna på halsbanden, men vi försöker minimera användningen av dem så mycket som möjligt, säger Olof Liberg.

Morten Tønnessen är förste amanuens i filosofi vid universitetet i Stavanger, Katarina Cvek, koordinator för försöksdjursfrågor på Sveriges lantbruksuniversitet och ledamot i djurförsöksetiska nämnden i Uppsala och Olof Liberg som är vargforskare i projektet Skandulv.