VR Nyheter 20100706

4:44 min
: Vaccinering ökar inte risken för kronisk ledgångsreumatism. Senare skolstart ökar välbefinnadet hos gymnasieelever, och snabba muskler är nyckeln till zebrafinkens sång.