Våldsamt beteende - vad får oss att passera gränsen?

55 min
Ilska som övergår i våldsamt beteende orsakar mycket lidande och är ett stort problem i samhället. Men vad får en människa att passera gränsen och slå en annan människa?

I det moderna livet har vi sällan användning för vår primitiva förmåga att brusa upp snabbt och använda våld. Ett aggressivt beteende är oacceptabelt, det får vi lära oss redan som barn. 

Lars-Åke Kastling jobbar på en mansmottagning i Stockholm. Han träffar män som brukat våld mot sina närstående och som vill bryta sitt beteendemönster.

- Vi blir ju alla arga. Men för de här männen blir det ett likhetstecken mellan arg och våld, säger han. Många har tryckt undan sina känslor och istället för att bli till exempel rädda och ledsna blir de arga.

Vi diskuterar även föreställningen om att aggressioner är något som byggs upp inom oss och mellan varven måste släppas ut, för att lätta på trycket.

I studion Jacob Fraiman från KRIS Södertälje, Lucas Gottzén,  maskulinitetsforskare vid Stockholms universitet samt Bengt Daleflod, leg. psykolog som jobbar på SiS.

Programledare är Ulrika Hjalmarson Neideman.