Jag är rädd för mitt eget skinn! Deltagarna i Paradise Hotel är kreativa språkbrukare som skapar nya idiom och uttryck

24 min
Att blanda ihop uttryck och idiom är vanligt när man försöker lära sig ett språk eller när man eftersträvar ett språkbruk som man inte än behärskar. Kreativt och ambitiöst, tycker Språkets expert.

– Det finns en ålder när man försöker tillägna sig fasta och stående uttryck i språket, men om man inte riktigt behärskar det kan man råka göra sammanblandningar, säger Henrik Rosenkvist, docent i nordiska språk.

Att "vara rädd om sitt eget skinn" är ett svenskt idiom som betyder ungefär att vara försiktigt och att inte ta någon risk. Att säga "Jag är rädd för mitt eget skinn" är en språklig kontamination eller en sammanblandning av uttryck som har förekommit i tv-programmet Paradise Hotel.

– Det visar att man anstränger sig, så egentligen är det ett exempel på ambitiösa språkbrukare som försöker tillägna sig ett språkbruk som de eftersträvar, säger Henrik Rosenkvist.


Veckans språkfrågor

Varifrån kommer uttrycket "att stryka på foten"?

"Komma till bukt med", "få bukt på" eller "få bukt med", vad är rätt?

Finns någon koppling mellan det svenska ordet ”refug” och det engelska ”refugee”?

Var kommer ordet ”pulka” kommer ifrån?

Orden ”arbete” och ”jobb” vad har de för olika betydelser och nyanser?


Språkvetare Henrik Rosenkvist. Programledare Emmy Rasper.