Mobilen stör Emma och Mensur

18 min
Många elever störs av sin egen mobil på lektionerna. Emma och Mensur håller med. Vi besöker också en skola där eleverna blivit hotade och pratar med polisen om vad man ska göra då.