Stålindustrin och Kinas export

20 min
Stålindustrin klagar på att Kinas stålindustri dumpar priset på sin export, och att det skapar stora problem i Europa och USA. Stämmer det, och vad kan i så fall göras?

Gäster är Isabelle Ahlström, utredare av handelshinder på Kommerskollegium och Bo-Erik Pers, Vd på stålindustrins egen branschorganisation Jernkontoret