Radiokorrespondenterna om Syrienkonflikten som pågått i 5 år

29 min
Konflikten i Syrien har utvecklats till ett blodigt inbördeskrig med långtgående effekter på såväl sina grannländer som på världspolitiken.

Hör reportage från Syrien och hör Stephanie Zakrisson tala med Agneta Ramberg, Katja Magnusson och May Alkhetyar som flydde från Damaskus 2013 och i dag bor i Sverige. Hör också Shahd Hasakos dikt "Flyktingens blixt".