Kuturnytt 20100614 1305

14 min
Filmen The Cove vållar debatt om yttrandefrihet i Japan. Matts Leiderstams utställning Seen from here visas på Malmö Konstmuseum. Tyske konstnären Sigmar Polke har avlidit. Uppsala Universitet ger Verdis Otello i aulan och Wayne Shorter framträdde i helgen på Stockholm Jazzfest.