KG Hammar

4:21 min
Om "tunna platser" i Israel och Palestina.

KG Hammar är teolog från Lund som tidigare varit ärkebiskop i Svenska kyrkan och gästprofessor vid Lunds universitet.