VR Vetandets Värld 20100609

20 min
Tjädern är vårt största skogshöns, en av fyra svenska fågelarter med så kallat arenaspel. Förr kunde en tjäderlek samla trettio tuppar. Numera är det sällan fler än fem. Det visar skogsornitologernas mångåriga inventeringar av spelen. Redaktör: Lena Näslund.