VR Vetandets värld 20100608

20 min
Just nu är bygget av den kontroversiella järnvägstunneln genom Hallandsåsen inne i sin mest komplicerade fas. Den väldiga tunnelborrmaskinen ”Åsa” tar sig försiktigt fram på en 130 meter lång sträcka där åsen är som lösast och mest instabil. För att lyckas med detta har berget och materialet i det aktuella området frysts ner. Redaktör: Mats Carlsson-Lénart