Smittskyddsexperten: Zika är värre än vi trodde

20 min

Zikaviruset sprider sig fortfarande i Sydamerika. Amerikanska myndigheter har slagit fast att det med säkerhet orsakar fosterskadan mikrocefali.

Ännu finns inget fungerande vaccin mot viruset, men flera vaccinkandidater undersöks nu.

Anthony Fauci, som leder det amerikanska smittskyddsarbetet, räknar med att man i höst ska börja testa ett av dem på människor.

Sveriges Radios globala hälsokorrespondent Johan Bergendorff har träffat honom.

Anthony Fauci är chef över National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) som är den amerikanska myndigheten för forskning kring infektionssjukdomar. Han har lett USAs försvar mot HIV, sars, fågelinfluensa, mers, ebola och nu zika. I USA är han på TV jämt när någon allvarlig farsot hotar landet. Han har fått många medaljer, är god vän med en lång rad presidenter och respekteras av både demokrater och republikaner.

Ur svensk synvinkel är kanske viktigast att han basar över 39 miljarder kronor i forskningsmedel kring smittsamma sjukdomar, så hans inflytande är oerhört stort. Världshälsoorganisationen kan utlysa internationella nödlägen, men Anthony Faucis forskningsmyndighet tillsammans med det amerikanska Smittskyddsinstitutet CDC är de som främst betalar för jobbet att ta fram nya vaccin, mediciner, smittskyddsåtgärder, kunskap.

--Zika är värre än vi från början trott, sa Anthony Fauci häromveckan i Vita huset.

Först sprider sig viruset explosionsartat, förklarar Anthony Fauci. Sedan så får vi allt fler rapporter om fosterskador. Senare kan vi slå fast att de verkligen beror på myggviruset, så visar det sig att foster kan smittas även sent i graviditeten och att hjärnan förstörs, att viruset också ger neurologiska skador som förlamningssyndromet Guillain-Barré och annat hos en del vuxna. Så visar det sig kunna smitta sexuellt, sannolikt också via blodtransfusion och så drabbas även Puerto Rico, en amerikansk ö.

Anthony Fauci tror dessutom att det här att födas med mikrohjärna, bara är toppen på isberget av fosterskador som kommer upptäckas när barnet växer upp. Sannolikt tillexempel hörsel och synskador, att barnet växer dåligt det har visat sig redan hos barn som zikasmittats i magen.

Zikasmitta är helt ofarlig dock för de allra flesta, man märker det inte ens, eller bara som en lätt influensa. Det är för gravida i första hand som det här viruset är så skrämmande.

Från amerikansk sida (NIAID, CDC) gick man för två veckor sedan ut med att man är säkra på att zikaviruset är orsaken till fosterskadorna. Det är ett sannolikhetsprotokoll för fosterskador som heter Shepards kriterier där man vägt in allt man redan vet från patientfall, mindre studier på gravida, cellförsök, djurförsök och tester på minihjärnor i labb. Då är enligt Anthony Fauci amerikanska förlossningsläkare, barnläkare och gynekologer överens, man har kunnat fylla i alla rutorna i protokollet, så det finns inte längre något tvivel.

Hur stor risken är för någon som är gravid och blir zikasmittad av en mygga ska få ett skadat barn är ännu oklart. Det finns en studie från medicintidskriften the Lancet som tittade i efterhand på zikautbrottet i franska Polynesien och kommit fram till att bara en procent drabbas.

Men Anthony Fauci tror att den här studien underskattat risken. För röda hund-smitta är risken för fosterskador tex 38 procent. Det finns också en Brasiliansk studie i medicintidskriften New England Journal of Medicine som följt 88 gravida kvinnor varav 72 zikasmittade och 16 friska. De osmittade kvinnornas foster visade inga tecken på skador, men det gjorde 29 % av de zikasmittades när man tittar på ultraljud och den tror han mer på.

88 kvinnor är för få för att man ska veta säkert, och de här barnen är alltså inte födda än så att man kan undersöka dem mer noga. Det pågår en stor epidemiologisk studie som heter ZIP, Zika in pregnancy, betald av NIAID och tillsammans med Brasilien som ska reda ut det här, men det kommer att ta åtminstone ett år till innan den är klar för en massa barn måste ju hinna födas först och undersökas och så ska data analyseras.

USA avråder gravida från att åka till zikadrabbade områden, Världshälsoorganisationen likaså, men smittskyddsmyndigheter i Europa och Folkhälsomyndigheten här i Sverige säger att det måste varje gravid kvinna själv avgöra i samråd med sin läkare om hon vill ta risken eller inte. Anthony Fauci vill inte kritisera svenska myndigheter, men amerikanerna lutar sig mycket mot de här höga Brasilianska risksiffrorna som kommit fram hittills.

Vid sexuell smitta av zika så vet man nu säkert att viruset finns i sperma och kan överföras och att precis som för ebola så kan viruset finnas kvar ganska länge, men hur länge efter att man känner sig frisk eller hur stor smittrisken är, det är väldigt oklart ännu.

Amerikanska Smittskyddsmyndigheter rekommenderar män som bor i eller reser till zikadrabbade områden att använda kondom vid sex varje gång man har sex med en gravid partner. Om ens fru eller flickvän inte är gravid så ska man ändå använda kondom under ett halvår om man vet att man blivit zikasmittad och under två månader om man inte märkt något. Svenska Folkhälsomyndighetens råd liknar de amerikanska, men man säger att den man som inte märkt zikasmitta ska använda kondom för säkerhets skull under en månad.

Forskare på NIAID håller också på att ta fram ett zikavaccin. Liksom det indiska läkemedelsbolaget Bharat Biotech och läkemedelsbolaget Sanofi Pasteur bland att. Totalt finns nu 4-5 zikavaccin som tas fram parallellt och som ska börja testas på människor så snart som möjligt. Anthony Fauci säger att man ska börja testa på friska försökspersoner i USA, för vi vill inte utsätta andra nationers medborgare för några risker, i september.

Anledningen att det gått så snabbt att få fram ett vaccin för amerikanerna beror på att infektionsforskningsmyndigheten redan tagit fram en DNA-vaccin för ett liknande typ av flavivirus, som är släkt med zika, nämligen West Nile. Sedan var inget läkemedelsbolag intresserade att bekosta detta vidare, så då la man ned det projektet. Men nu har man alltså bytt ut West niles DNA mot zikaarvsmassa.

Om det amerikanska zikavaccinet visar sig säkert och sätter igång immunförsvaret, så kommer amerikanerna starta redan efter årsskiftet med en så kallad fas 2B-studie där man ger vaccinet till ganska många direkt för att kolla skyddseffekten, enligt Anthony Fauci.

Zikavaccinet ska ges även till kvinnor i fertil ålder och antagligen kommer man också att ge det till gravida, för det här vaccinet innehåller inte levande försvagade virus, som en del av de andra sorterna som nu forskas fram, utan det här är ett DNA-vaccin som bara har fått en del av virusets arvsmassa så det ska inte kunna orsaka virusets skadeverkningar, bara lära immunförsvaret att känna igen viruset så att det bekämpas direkt man smittas innan det hinner ställa till någon skada.

Anthony Fauci har lett USAs smittskyddsforskning i 35 år, och när jag ber honom att sätta upp en värstinglista över farsoter han bekämpat då är det trots allt inte zika som kommer i topp, utan HIV.

HIV har smittat 70 miljoner människor globalt hittills och dödat 35 milj. Anthony Fauci har följt epidemin sedan början av 1980-talet när han anklagades av homosexuella i USA för att vara en mördare för att hans myndighet inte såg till att HIV-positiva fick de experimentella mediciner som fanns i labben och som möjligen kunde rädda livet på smittade.

Anthony Fauci valde att lyssna på de protestropen och ändrade snabbt reglerna. Det räddade livet på många HIV-positiva amerikaner som idag hyllar honom som en hjälte. När det gäller luftburna smittor som sars och mers som satte skräck i världen för några år sedan så tycker han inte att de kommer på pallplats över farlighet, eftersom de faktiskt gick att stoppa med vanliga vårdinsatser. Kampen mot ebola har han också varit inblandad i både på hemmaplan och i Västafrika. Det är ju ett otäckt virus eftersom dödligheten är så hög, men det är inte särskilt smittsamt. Att så många dog i Västafrika, berodde främst på ett mycket svagt vårdapparat som helt kollapsade.

Problemet med zika är att det är så knepigt att skydda sig helt säkert mot att bli biten av Aedes aegyptimyggan i områden där den finns, om man inte hela tiden stannar inomhus i luftkonditionerade rum. För många i Latinamerika är det här helt enkelt omöjligt och att få bort varenda lite stillastående vattensamling, varenda kapsyllock, gammalt bildäck, vattenpuss, i fattiga områden intill regnskog, det är enorm utmaning.

Anthony Fauci lyfter också fram denguefeber som ju samma myggor sprider och som är mycket värre för de flesta än zika, bortsett från gravida. Samma myggart sprider dessutom gula febern och chikungunya så den otäcka myggsorten skulle gärna få utrotas anser många smittskyddsforskare.

Det är inte lätt att helt utrota en art som Aedes aegyptimyggan med de metoder som står till buds. Sprider man en massa gift så kan ju det få effekt på andra arter också. Med de genmodifieringsmetoder som prövats i liten skala, som att släppa ut sterila hannar eller myggor smittade med en bakterie som sen sprider sig till resten av myggorna i området och som verkar göra att zikaviruset inte kan dela sig i myggorna och därmed smitta oss människor.

Vilken konsekvens skulle det få biologiskt om det nu verkligen skulle gå att utrota Aedes aegyptimyggan? De flesta forskare verkar inte tycka att det skulle vara en ekologisk katastrof om just Aedes Aegyptimyggan utrotades. Arter försvinner hela tiden och nya tar dess plats. Det är en helt annan sak att föra in helt nya arter i ett ekosystem, det kan få oanade följdverkningar, det har ju historien visat många gånger nu, inte minst i Australien och på Nya Zealand.

Det saknas pengar för zikaforskning hos USA:s myndighet NIAID, vilket kan hota även Asien och Sydeuropa dit sannolikt den här nya varianten av zika kan spridas, eftersom myggorna finns där. Vi behöver verkligen de 1,9 miljarder dollarna, motsvarande 16 miljarder kronor, som president Obama begärt av kongressen, säger Anthony Fauci. Fast hittills har republikanerna inte sagt ja, så Fauci har snabbt få ta pengar från ebolaforskningen och andra program, och de räcker bara en bit och skadar ju förstås på sikt annat angeläget smittskydd.


Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista