Studio Ett 27 april

102 min
(Börja lyssna från: 93 min)
Åtal kalkugnsolycka. Den svarta biljettmarknaden. IS och deras finanser. Bloggare i Bangladesh. Socialdemokraternas nedgång.

Borde återfallsförbrytare bära fotboja? Gryningspyromanen är frisläppt. Avföringstransplantationer mot fetma i USA. Träd i staden, om protester mot trädflytt i Göteborg och vårt behov av det gröna.