Det egna och det främmande

41 min

Söndag 30 maj 17.00 i P1 (med repris 4 juni 21.03)

Jag vet att jag är, men var dras gränsen mellan det egna och det främmande? Denna gränsdragning är en central fråga inom den filosofiska traditionen fenomenologi. Genom att studera religiösa mystikers upplevelser kan man få en bild av ett jagöverskridande mot det främmande som också är starkt förbundet med vår kroppslighet. Ett exempel är den medeltida mystikern Mechthild von Magdeburg som upplevde en erotisk relation med Gud.

Gäster: Jonna Bornemark, filosofie doktor vid Södertörns högskola och Anders Olsson, professor i litteraturvetenskap vid stockholms universitet och ledamot i Svenska akademin.

Programledare och producent Peter Sandberg

Lästips:

Kunskapens gräns, gränsens vetande av Jonna Bornemark