Behövs tillväxten för att kritisera den?

15 min

Tema tillväxt. Dan Jönsson om den tillväxtkritiska debatten i Europa och två böcker som tar upp ämnet. Andreas Bergh påpekar att tillväxtkritiken frodas i några av världens rikaste länder. De av jordens fattiga som arbetar nästan hela sin vakna tid utan att ta sig över fattigdomsgränsen på två dollar om dagen, har sannolikt svårt att relatera till en debatt som går ut på att tillväxttänkandet gått för långt, menar Bergh.

När Riksdagsvalet närmar sig brukar politikerna börja prata tillväxt. Vanligtvis brukar det vara frågan om hur mycket tillväxt det kommer att bli, men i den stundande valrörelsen kanske också den lilla frågan ”varför” kan komma att smyga sig in. Den tyske författaren Meinhard Miegel argumenterar i sin bok Exit för att fixeringen vid tillväxt leder till en snäv, materialistisk definition av välstånd. Att vi i framtiden lär få vänja oss vid tanken på att jobba mer för en lägre materiell levnadsstandard behöver inte ses som en förlust. Socialt och ekologiskt har vi tvärtom mycket att vinna. Franske miljödebattören Paul Ariès är radikalare än Miegel och argumenterar i sin bok La simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance för behovet av en krympande ekonomi. Han menar att vänstern måste försvara och utvidga de kostnadsfria zonerna i samhället. Dan Jönsson har läst deras böcker och ger sig in i den tillväxtkritiska debatten.

Andreas Bergh påpekar att tillväxtkritiken frodas i några av världens rikaste länder. De av jordens fattiga som arbetar nästan hela sin vakna tid utan att ta sig över fattigdomsgränsen på två dollar om dagen, har sannolikt svårt att relatera till en debatt som går ut på att tillväxttänkandet gått för långt, menar Bergh. Han hoppas att debatten om tillväxtens nackdelar till stor del beror på missförstånd. Tillväxt innebär att vi använder våra resurser effektivare så att vi kan njuta av både mer fritid och högre materiell standard, menar Bergh. Som politiskt mål har han svårt att tänka sig något mer skadligt för samhället än en politik som går ut på att dämpa människors nyfikenhet och strävan efter att få det bättre.

Litteratur:
Meinhard Miegel: Wohlstand ohne Wachstum (Propyläen Verlag, 2010)
Paul Ariès: La simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance (Editions La Découverte, 2010)