Är ekonomisk tillväxt nödvändig för att bli lycklig?

14 min

Bland tillväxtkritikerna finns det många som menar att ekonomisk tillväxt går ut över hållbar utveckling och miljöhänsyn. Samtidigt som tillväxtförespråkarna frågar hur ett samhälle utan tillväxt egentligen skulle se ut. Men det finns också de som hänvisar till lyckoforskning när de ska argumentera för eller mot tillväxt. Obs fortsätter i dag serien om tillväxtkritik utifrån det svårdefinierade begreppet Lycka. 

Per Gahrton, den svenska tillväxtkritikens ″grand old man″, har läst boken Happiness in the World av den amerikanska ekonomiprofessorn Carol Graham som forskar på fattigdom och hälsofrågor i tredje världen och Latinamerika.

Om Per Gahrton tvivlar på tillväxtens möjligheter och menar att vi offrar lyckan på tillväxtens altare, så menar Mattias Svensson författare och redaktör på tidskriften Neo – att det förhåller sig precis tvärtom.

 

Hur rädda ska vi vara för Google? Andreas Ekström, journalist på Sydsvenskan och författare till boken Google-koden, kommenterar det faktum att Google samlat in information om människors privata, trådlösa nätverk.

Litteratur och länkar:
Carol Graham: Happiness in the world – The paradox of happy peasants and miserable millionaires (Oxford University Press, 2010)
Richard Easterlin: Does economic growth improve the human lot? (1974)
Bruno S Frey: Happiness – Revolution in Economics (2008)
Ronald Bailey: Precautionay Tale