Hamas hotar yttrandefriheten på Gaza

15 min

Mia Gröndahl rapporterar om ett Gaza där Hamas tystar alla kritiska röster och där övergrepp inte rapporteras eftersom riskerna är så stora för såväl besökande som stationära journalister och pressröster. Jens Liljestrand har läst David Shields bok Reality Hunger som försöker bryta med gängse föreställningar om vad en bok är; ett manifest för en ny slags litteratur, som använder klipp och klistra metoden och tar avstånd från traditionellt berättande. Knäckfrågan är hur den förhåller sig till verkligheten.

Mia Gröndahl rapporterar om ett Gaza där Hamas tystar alla kritiska röster och där övergrepp inte rapporteras eftersom riskerna är så stora för såväl besökande som stationära journalister och pressröster.

Jens Liljestrand har läst David Shields bok Reality Hunger som försöker bryta med gängse föreställningar om vad en bok är; ett manifest för en ny slags litteratur, som använder klipp och klistra metoden och tar avstånd från traditionellt berättande. Knäckfrågan är hur den förhåller sig till verkligheten.

Litteratur:
Mia Gröndahl: Gaza graffiti – budskap om kärlek och politik (Roos & Tegnér, 2009)
David Shields: Reality Hunger – A Manifesto (Hamish Hamilton, 2010)