Lärarrummet: Hos kuratorn kommer berättelserna fram

Här finns inget ljud
”Berättelserna kommer innanför skinnet på en och man tar med sig dem hem”. Skolkurator Ulla och hennes kollegor talar om de ensamkommande barnens livsöden som de möter och hanterar i sin vardag. UR.

Ulla Jansson är skolkurator på Nyköpings gymnasiums introduktionsprogram där många av eleverna är nyanlända i Sverige. En stor del av eleverna är ensamkommande pojkar från Afghanistan och just deras berättelser har berört Ulla Jansson starkt.

Ett program av Paul Honkanen.