Amerikansk masskultur som maktfaktor

14 min

Björn Kumm om Michael Peels bok ”A Swamp Full of Dollars”, om Nigeria: Afrikas största land, som formats och deformerats av de stora oljefyndigheter som gjordes på 50- och 60-talen. Enligt Peel är framtidsutsikterna för Nigeria dåliga, eftersom oljan exporteras utan att någon inhemsk industri skapas, och utan att någon infrastruktur byggs upp. Theresa Benér om den franske sociologen Frédéric Martels debattbok ”Mainstream”, där han betraktar global populärkultur som en maktfaktor och kommer med påståendet att Frankrike och Europa har mycket att lära av USA.

Global populärkultur är en maktfaktor. Det slår den franske sociologen Frédéric Martel fast i en ny debattbok där han kommer med det kontroversiella påståendet att fransmännen – och vi andra européer också – har mycket att lära av den amerikanska kulturindustrin. 
Enligt Martel har vi i Europa en unik resurs i våra stora befolkningsgrupper med invandrarbakgrund. Om de fick större inflytande över den europeiska kulturindustrin skulle vi också kunna nå fram till det som amerikaner är så bra på: en standardförpackad mångfald i våra kulturprodukter. Theresa Bénér har läst Frédérick Martels nya bok Mainstream.

I Nigeria, Afrikas största land, är korruptionen grotesk. Nigeria har formats och deformerats av de stora oljefyndigheter som gjordes på femtio- och sextiotalen. Björn Kumm har läst A Swamp Full of Dollars av den brittiske journalisten Michael Peel, knuten till Financial Times i London. Enligt Peel är framtidsutsikterna för Nigeria dåliga, eftersom oljan exporteras utan att någon inhemsk industri skapas och utan att någon infrastruktur byggs upp.

Litteratur:
Frédéric Martel: Mainstream (Flammarion, 2010)
Michael Peel: A Swamp Full of Dollars (I B Tauris, 2009)