Jag vet inte - Annebelle Gyllenspetz

8:51 min
Annebelle Gyllenspetz, copywriter i Göteborg. Veckans tema är "Sanning".

Den judiska bibeln, Talmud, talar om den sortens sanningar som kan skada eller hjälpa oss och våra medmänniskor. 

I berättelsen om Sara och Abraham där Sara blir gravid i hög ålder, så läser vi att det är något som hon finner svårt att tro på.

Men när Herren återger Saras tankar för Abraham, utesluter han det som skulle såra honom och berättar alltså inte allt som Sara tänkte.
När till och med Gud far med halvsanningar, då är det ett viktigt exempel på hur vi ska förhålla oss till varandra.
Här skulle sanningen kanske ha sårat Abraham och vi kan tolka det som att där går gränsen för vad vi kan säga till våra medmänniskor.

Text

1 Mos 18: 1-5

Musik

The soul of Jewish violin – Kinder Yoren Medley

 

 

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.50
    Borigs Savchuk - Kinder Yoren Medley
    Kompositör: Mordechai Gebirtig
    Bolag: ACUM