Förvånande fynd i grammatiken

25 min

Är boken 10 millimeter tunn? Eller tjock? Hur undviker man dubbeltydiga frågor? Och varför säger vi ”din dåre”? Till veckans Språket har många lyssnare observerat grammatiska underligheter och professor Lars-Gunnar Andersson kommenterar. Från grammatik vänder vi blicken mot försäkringskassans broschyrer. Myndigheten förmedlar en konservativ bild av föräldraskap, säger Lena Lind Palicki som nyligen disputerat vid Örebro universitet med en undersökning av myndighetens språkbruk under 30 år. Två sverigeester med egna minnen från 40-talet då många estlandssvenskar flydde eller flyttade till Sverige kommer också till tals. Jakob Steffensen med rötter på Runö berättar hur man i hans familj behållit sin gamla dialekt. Karin Dalström, som kommer från Hapsaltrakten, berättar hur hennes småsyskon blev mobbade av skolläraren för att de stavade så bra. I deras estlandssvenska dialekt uttalades varje enskild konsonant i ord som "skjorta" och "stjärna" - då var det rätt att stava lätt! Programmen den 4 och 11 maj ger länkar till reportage och intervjuer bland estlandssvenskar. Samtliga lyssnarfrågor i veckans program: - ”Vem sköt Lee Harvey Oswald?” - om dubbeltydighet - Kan en bok vara 10 millimeter tunn? Eller är den tjock? - Hanses bil och hanses fru - men finns en dialektal motsvarighet till ”hennes”? - Infinitivmärket ”att” försvinner i satser som ”något riskerar hända” - Ord som ser likadan ut i singularis och pluralis, som hus, kylskåp, berg - är det alltid ett-ord? - ”Din dåre” - varför ”din”?