VR Vetandets Värld 20100520

20 min
Drottning Kristina är en av våra mest omtalade och omskrivna kungligheter någonsin, trots att hon bara var landets regent i tio år. En fråga som diskuterats flitigt är hur det egentligen stod till med hennes könstillhörighet – var hon kanske någon form av hermafrodit? Med modern DNA-teknik har vi nya möjligheter att hitta svaret. Men frågan är: har vi rätt att rota i drottning Kristinas gener? Redaktör Peter Alestig.