VR nyheter 20100518

5:01 min
Om sambandet mellan kreativitet och schizofreni, om ny teknik för barn med hjärtrytmrubbningar, och om fiskdöd för 360 miljoner år sen. Redaktör Annika Östman.