Ger skolan alla elever samma chans?

19 min

Föräldrars utbildning verkar ha fått ökad betydelse för betygen. Elever med föräldrar med höga inkomster får även mer stöd hemifrån när resurserna minskar i skolan.

 – Skillnaden mellan de elever som har högst föräldrautbildning och lägst föräldrautbildning har ökat med 18 meritpoäng i dagens betygssystem. Det är en betydande skillnad, säger Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Resultaten är preliminära och bygger på en analys av elevers betyg i årskurs nio mellan åren 1998 och 2011.

Tidigare forskning har inte kunnat se någon förändring av påverkan av föräldrabakgrunden på elevresultat.

I stället har den råddande uppfattningen varit att inflytandet sedan slutet av 1980-talet är oförändrat.

Men Jan Erik Gustafsson har använt sig av fler indelningar av föräldrars utbildningsgrad än vad tidigare forskare gjort.

Även om resultaten är preliminära gör Jan Erik Gustafsson bedömningen att det är uppdelningen av högpresterande respektive lågpresterande elever på olika skolor, som ligger bakom resultaten.

– Det finns mycket som pekar på att undervisningskvalitet faktiskt har samband med elevsammansättning. Så kvaliteten är bättre i skolor där högutbildade har sina barn.

Även neddragningar i skolan drabbar elever olika. Elever med föräldrar med höga inkomster får mer stöd hemifrån när resurserna minskar i skolan. Det visar en studie från den statliga forskningsmyndigheten IFAU.

I programmet medverkar också Björn Öckert, professor nationalekonomi, IFAU.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".