VR Nyheter 20100503

4:56 min
Om medicin som liftar på magnetiska nanopartiklar, mammutars blod med antifrysegenskaper, gamla kineser som sover bra och en konstfrusen skidbacke..