VR Nyheter 20100419

4:58 min
Att göra fler än två komplicerade saker samtidigt verkar vara svårt, visar ny forskning - och det eftersom vi bara har två hjärnhalvor. Hela den europeiska bisonstammen härstammar från några få individer, något som gör arten mycket känslig och försvårar för de polska forskare som nu arbetar med att få den att spridas. I Indien har fler personer tillgång till mobiltelefon än till toalett, enligt en ny rapport från UNU, FN:s universitet.