Lunchekot special: Vind för miljarder

10 min
Trots minskad investeringstakt beräknas Sveriges vindkraftsutbyggnad till ett värde av 21 miljarder de närmaste fyra åren. Ett program av Anders Wennersten.