VR Veckomagasin 20100409

24 min
Om havandeskapsförgiftning som liknar bilrost, om en ny art av förmänniska i Sydafrika, om huruvida veganism påverkar klimatutsläppen radikalt. Programledare Annika Östman