Den första europén

24 min
Den första europén bodde i Spanien. Närmare bestämt i grottorna i Atapuerca, där paleontologer gjort mängder av fynd av äldre människoarter under de senaste tjugo åren. Vetenskapsradion Historia besöker Atapuerca för att bekanta sig med några av våra mest spännande förfäder, homo heidelbergensis och den ännu äldre homo antecessor, vars skelettfragment tycks vara de äldsta kända fynden av människor i Europa. - Det här är en helt unik plats, berättar Juan Luis Arsuaga, som leder utgrävningarna i Atapuerca, och sannolikt kommer de kommande årens utgrävningar lära oss än mer om de allra äldsta européerna, berättar han. Han får medhåll av Rolf Quam, paleontolog vid Birminghamtonuniversitetet i New York som arbetar i Atapuerca för att utröna om människoarter som homo heidelbergensis och homo antecessor hade förmågan att tala - en fråga som är mycket omdebatterad och kontroversiell. - Det mesta tyder på att de faktiskt kunde tala, säger Rolf Quam, men om de verkligen gjorde det kommer vi aldrig att få reda på. I den avslutande delen i serien om sexualitetens historia berättar idéhistorikern och RFSU-ordföranden Lena Lennerhed om skolans sexualundervisning. - Den första att undervisa om sexualitet i skolorna var sannolikt Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, som i slutet av 1800-talet undervisade flickor på läroverket i ämnet sexualhygien, berättar Lena Lennerhed. Programledare är Tobias Svanelid.