Importera mera!

25 min
Använd gärna några bra finlandismer! Det säger chefredaktören for tidskriften Språkbruk i Finland, Charlotta af Hällström-Reijonen. En finlandism är ett uttryck som används i den svenska som talas i Finland, och i veckans program ger hon flera exempel: hoppeligen (förhoppningsvis), rådda och råddigt (skräpa ner, skräpigt), roskis (sopkorg) och det mer svårdefinierbara täckas, som i "jag täcktes inte berätta det för honom", ungefär "jag berättade det inte för jag ville inte genera honom". När nu språkvården arbetar för att svenskan på båda sidor Östersjön ska hållas ihop, och inte utvecklas åt olika håll, vore det önskvärt om några ord från finlandssvenskan togs upp i Sverige och inte bara tvärtom, säger hon. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor som i flera fall handlar om ord för snö och is: - stöp, stöpa, flödesvatten - lappvantar - gnolsnöa - rat, ratigt - klater, klatigt - mat som essar sig - grynråd - mandla apelsiner