Djupdykning i Nordens Venedig

25 min
Stockholms historia har alltid präglats av vattnet, men trots detta har stadens marina historia ofta hamnat i skymundan. Nu kommer den första heltäckande avhandlingen om Stockholms våtare historia, där marinarkeologen Marcus Hjulhammar går igenom hundratals marina fynd, från fiskebryggor, hamnar, kvarnar och varv till de drygt 150 båtar och skepp som grävts upp ur jorden, men som i århundraden hamnat i skuggan av det ståtliga Vasaskeppet. - Det här är inte en okänd, men en bortglömd historia, menar Marcus Hjulhammar, som säger att han gärna ser att Stockholms poltiker och byggentreprenörer kunde satsa litet extra på att markera några av alla de marina miljöer som är osynliga idag. Sammantaget berättar båtarna och skeppen om Stockholms ständiga behov av sjötransporter, såväl långväga som lokala, och många av båtarna skvallrar också om det rika fisket som bedrevs kring Stockholms centrala delar. - I Gamla Stan har man hittat hundratals fynd av fiskeredskap, och Kastellholmen kallades ju tidigare för Notholmen på grund av fiskevattnen där, berättar Marcus Hjulhammar. Dessutom har Slussen alltid varit känt för sitt goda ålafiske, och längs Skeppsholmen och i Nybroviken fanns mängder av enorma silltunnor uppställda under hundratals år. I den tredje delen i serien om sexualitetens historia berättar idéhistorikern och RFSU-ordföranden Lena Lennerhed om de homo-, bi- och transsexuellas historia - en historia som alltid hamnat i skymundan och som kantats av förtryck och fördomar. - Vi befinner oss i en situation där det finns olika perspektiv samtidigt när det gäller frågan om identitet, menar Lena Lennerhed. Programledare är Tobias Svanelid.