Antisemitism i vår tid

44 min

I Malmö väljer judiska familjer att flytta på grund av ökande antisemitism. Varför upphör inte den urgamla antisemitismen i vår upplysta tid? Istället tar den sig nya former och är särskilt levande i den muslimska världen samt bland extrema höger- och vänstergrupper.

Människor och tros Sören Wibeck samtalar med de amerikanska professorerna Marvin Perry och Frederick M. Schweitzer som har forskat kring historisk och nutida antisemitism, där staten Israel står i fokus. Deras gemensamma bok Antisemmitic Myths utkom 2008.

- Försoning mellan grupper i Turkiet handlar om vårt sätt att tala om hela vår historia, säger den turkarmeniske publicisten Etyen Mahcupya. Han tycker inte att det svenska beslutet att erkänna det armeniska folkmordet gör någon större skillnad och frågan är om omvärldens agerande alls kan påverka försoningsprocessen i Turkiet.

Det finns en religionsblindhet bland svenska journalister som påverkar hur kristnas tro och liv beskrivs. Det slås fast i antologin Värstingkristna i drevet där sex författare pekar på alternativ till nyhetsmaskinens ofta skeptiska hållning till kyrkor och samfund. Bilden av en sk värstingkristen kan vara både stereotyp och hätsk och leder till konflikter som hade kunnat undvikas om reportrar och opinionsbildare varit neutrala och mer kunniga, menar författarna. Reportage av Malin Sandberg.

Svenska kyrkan markerar mot främlingsfientlighet och presenterar teologiska argument för de som arbetar med flyktingar och integration i den nya antologin Där främlingsskapet bryts kan en ny värld börja. Redaktören för boken Kristina Hellqvist berättar om boken och kommande projekt.

- Välj ut en makthavarare och be för att de ska hitta den rätta vägen! Högerkristen lobbygrupp I USA ger ut en kortlek med förböner, berättar Ginna Lindberg i sin krönika från Washington.

- Vad jag drömmer om? Jag vill resa och jag drömmer fortfarande om barn och äktenskap, men jag tror inte att Nicolas blir far till mina barn. Vi har för olika inställning i viktiga frågor. Han är ateist och jag tror på Gud.

Så berättar Larina, en av sex unga kvinnor i sex olika världsdelar i boken "Qvinna i världen ". För kvinnorna bakom boken är det början på ett livsprojekt - de ska följa kvinnorna under 50 år och skildra deras liv och tankar i ord och bild. Möt journalisten Ingrid Frideborgsdotter i Kvartsamtalet om hennes utgångspunkter för projektet och var hon och fotografen Maja Suslin befinner sig idag.

Programledare: Tithi Hahn

Producent: Åsa F Vestergren

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista