Berättelsernas makt

24 min
Berättelsernas makt är stor och en god historia kan vara guld värd. Det är något som marknadsförare har upptäckt och som resulterat i fenomenet ”storytelling”. Det handlar om att förknippa ett visst företag eller en viss person med en berättelse, som till exempel berättelserna om hur IKEA:s grundare Ingvar Kamprad alltid snålat med alla utgifter, och tanken är att de här berättelserna ska säga något viktig om företagets eller organisationens värderingar. Storytelling följs med intresse av såväl etnologer som företagsekonomer, och det kan leda till spännande möten mellan den akademiska världen och företagsvärlden. Vi hör Ulf Palmenfelt, professor i etnologi vid Högskolan på Gotland, och Per Gustavsson, författare och lärare i berättande. Dessutom startar en ny serie om science fiction, en genre som förr ansågs oseriös men som nu har vuxit till att bli en av vår tids populäraste uttrycksformer. Science fiction uppmärksammas också alltmer av forskarna, och ett tecken på det är den kommande antologin ”Möjliga världar - tekniken, vetenskapen och science fiction” i vilken en mängd forskare skriver om science fiction ur olika perspektiv. Under några veckor framöver kommer bokens redaktörer, Michael Godhe och Jonas Ramsten vid Linköpings universitet, att berätta om allt från Frankenstein till Blade Runner. Programledare är Urban Björstadius.