Bellmans 1800-tal

24 min
När Bellman dog utfattig 1795 glömdes han snart bort, ända tills de unga romantikerna upptäckte hans genialitet långt senare. Det har man i alla fall trott tidigare, men det stämmer inte enligt litteraturprofessorn Johan Stenström. Bellman var aldrig bortglömd. I den nya boken ”Bellman levde på 1800-talet” skriver han om hur Bellmans texter sjöngs i de slutna manliga sällskapskretsarna i Stockholm, där hans texter om kärlek och rus kunde leva vidare. I serien om bilar i litteraturen berättar Emin Tengström den här veckan om hur skrotbilar, bilskrotar och bilolyckor har använts som symboler för förgängligheten. Programledare är Urban Björstadius.