En lucka i språket

24 min
När språket denna vecka diskuterar bestämningsord vi tvekar inför, kommer förstås en av programmets allra vanligaste frågor med: kan man säga ”ett rätt barn ” eller "ett rätt rådjur"? Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar små beskrivande ord och hur de bör behandlas. Samtliga frågor i veckans program: - ”min kära älskade make” men ”min kära älskade maka” - varför förändras inte ordet älskade? - ”intelligentare” eller ”mer intelligent”: finns det en regel som styr komparation av adjektiv med fler än tre stavelser? - varför kan man inte säga ”ett rätt barn”? - och går det att böja morbid och solid? - kan man komparara tom: tom, tommare, tommast? - ”den 15-årige pojken” eller ”den 15-åriga pojken”? - ”Ekots ekonomiske reporter” - ”mitt egna hus” - egen börjar påminna om adjektiv i mångas användning - ”par hittade döda” - dubbeltydigt, ja, men är det rätt? - ”man är rädda” - innehållet får styra formen - ”vakter attackerade i Hässelby” - vem attackerade?