VR Nyheter 20100202

5:05 min
Rapport från Folkhälsoinstitutet har brister i sitt underlag kring minoriteters hälsosituation, tex judar och romer; blodpropp i hjärnan kan undersökas med enkelt test; det amerikanska projektet att sätta människor på månen blir inte av enl. beslut i Obama-adminstrationen.