Kulturnytt 20100212 1305

15 min
Susanna Alakoskis "Håpas du trifs bra i fengelset" - 2/3 av budget och 1/4 av personalstyrkan är vad som blir kvar av Rikskonserter - Invigning av filmfestivalen i Berlin - Garry Marshalls romantiska komedi Valentine`s Day - Åsa Ericsdotters "Svårläst" - The Wolfman.