Fem minuter om yttrandefrihet: Dilsa Demirbag-Sten

Här finns inget ljud

I P1 Kulturs sommarserie delar åtta inbjudna författare, samhällsdebattörer och konstnärer med sig av sina tankar om yttrandefriheten, detta jubileumsår för Tryckfrihetsförordningen.

Grundpelaren för klassisk liberalism är individens suveränitet. Allt utgår från individens fri- och rättigheter. Utifrån den tanken är vår konstitution och lag utformad.

Under kontroversen runt de danska Muhammed-karikatyrerna som publicerades i Jylland-posten 2005, fick jag några tankeställare.

Skandalen, som blev en internationell angelägenhet, skapade ett intressant tillfälle att diskutera gränserna för yttrandefrihet. Det blev tydligt att förutsättningarna för det offentliga samtalet hade ändrats.

Diskussionen om Muhammed-karikatyrerna var intensiv och stundtals aggressiv. Skulle man publicera eller inte? Var bilderna kränkande mot islam eller mot muslimer? Kanske bådadera och vari låg skillnaden? Var den som publicerade karikatyrerna en yttrandefrihetshjälte eller svårt ansvarslös?

Jag minns speciellt ett tillfälle under den här perioden. Det var när en reporter från Sveriges radio ringde inför att jag skulle medverka i ett program för att diskutera publiceringen. Hen ville veta vad jag ansåg om yttrandefrihetens gränser. Jag påpekade att yttrandefrihet var en negativ rättighet, vilket reportern tolkade som att jag tyckte att yttrandefrihet var något negativt. Jag tänkte att det skulle vara som att anse att någon som fått ett positivt svar i ett HIV-test fått ett glädjande besked.

Men det här med positiva och negativa rättigheter är inte så enkelt och det är därför något vi borde tala mer om.

Några av de mest grundläggande rättigheterna är så kallade negativa rättigheter. En negativ rättighet kräver ingen aktiv handling från någon annan. Den kräver enbart att andra avstår från att göra något, till exempel att bruka våld eller att stjäla andras egendom. Religionsfrihet och yttrandefrihet är två negativa rättigheter. Det betyder med andra ord rätten att INTE förföljas, fängslas eller dödas för sin tro eller för det man man vill uttrycka och säga.

Men ingen rättighet är absolut. Vi gör inskränkningar även i yttrandefriheten och religionsfriheten. Man får inte förtala en person eller hetsa mot en folkgrupp, man får inte heller genom sin trosutövning skada någon annan. Principen är att människan ska vara fri och i Sverige är det högt i tak.

Då och då hör man människor hävda censur när de inte blir publicerade eller när deras åsikter kritiseras. Om man tror att det är en mänsklig rättighet att publiceras så utgår man från att yttrandefrihet är en positiv rättighet. Vad är då en positiv rättighet? En positiv rättighet är rätten att få något (till exempel sjukvård, utbildning eller boende). En positiv rättighet kräver en aktiv handling från någon annan (ofta från exempelvis regeringen, kommunen etc) för att rättigheten ska tillgodoses.

Den positiva rättigheten förutsätter att andra, till exempel en stat, har skyldigheter att tillhandahålla befolkningen verktyg att utöva rättigheten. Det är med andra ord inte en mänsklig rättighet att publiceras, men däremot har staten en skyldighet att ge befolkningen skriv- och läskunskaper som gör att man faktiskt kan använda sig av yttrandefriheten.

Det är dock skillnad på vad man har rätt att säga och vad man vågar eller bör säga. Rätten att uttrycka sig är inte detsamma som rätten att slippa kritik. Kritik är nämligen den andres yttrandefrihet. Gott omdöme är en tillgång men de som saknar den förmågan bör inte fråntas rätten att utrycka dumheter. Inskränkningar i yttrandefrihet ska alltid noga övervägas.

Dilsa Demirbag-Sten

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista