Kulturnytt 2010-02-02 13.05

15 min
Recension av Jon Fosse berättelser Det är Ales och Sömnlösa. Recension av Francoise Sagans pjäs Slott i Sverige på Dramaten i Stockholm i regi av Jenny Andreasson. Reportage Lost and found: Queerying the archive på Bildmuseet i Umeå. Göteborgs Filmfestival - recension av kortfilmen Tussilago av Jonas Odell och intervju med Stefan Berg som gjort en dokumentärfilm om Ola Salo - filmen heter Ola Svensson Superstar.