VR Vetandets värld 20100128

19 min
Karin Källander forskar om barnsjukvård i Uganda.Det är ett välkänt faktum att många barn i utvecklingsländer dör av sjukdomar som relativt enkelt skulle gå att behandla. Men trots den kunskapen är barnadödligheten fortfarande hög på många håll. Det är ofta långt till närmaste vårdcentral och svårt för barnen att få rätt diagnos och rätt medicin i tid. Karin Källander är forskare i internationell hälsa och en av dem som försöker hitta nya sätt att lösa de här problemen. Redaktör: Lena Nordlund