Så mår de papperslösa barnen (R)

19 min
Barn i familjer som nekats asyl i Sverige har det tufft, men de utvecklar strategier för att klara tillvaron. Det visar en ny rapport.

Papperslösa barn som nekats uppehållstillstånd i Sverige, men vars familj ändå valt att stanna kvar här, mår ofta väldigt dåligt.

De lever under ett ständigt hot att bli avslöjade, och måste konstant vara på sin vakt.

Men de har också skaffat sig strategier för att hantera sin situation, visar en forskningsrapport som släpps idag av socialantropologen Åsa Wahlström Smith och barnläkaren Henry Ascher vid Sahlgrenska akademien.

Genom att följa 19 barn nära under ett och ett halvt års tid har man genom djupintervjuer, utflykter, hembesök och samtal kommit barnen mycket nära, och kunnat se hur de mår och hanterar sin vardag.  

Citaten i programmet är inlästa av andra barn.

Programmet är en repris från den 13 april 2016.