VR Vetandets värld 20090126

20 min
De nya ängavattnarna. Kävlingeåprojektet gör Skåne. Klingavälsån är ett av biflödena till Kävlingeån i Skåne. I över hundra år har den runnit i ett grävt dike. Nu har flera långa sträckor med hjälp av grävmaskiner återfått den typiska skepnaden hos en skånsk slättå – den slingrar sig fram över ängarna. Redaktör: Lena Näslund