Spår som ibland förvillar - vart leder språkkänslan?

25 min
Veckans program handlar om grammatik och om att följa sin språkkänsla. Oftast leder den rätt, men professor Lars-Gunnar Andersson talar om några områden där vår språkkänsla förändrats under senare år och som det därför kan bli diskussion kring. Det handlar också om hur vi kan hamna fel när vi avsiktligt vill använda ålderdomligt språk. Samtliga lyssnarfrågor: - sin/hans - stänga dörren eller bara stänga? - verb som slutar på -s: nypas slåss, bitas med flera. Finns det en särkild verbklass för verb som handlar om ”icke önskvärt beteende i förskoleåldern”, undrar en lyssnare - ”i tomtens snickarboa" - om att tappa känslan för gamla böjningsformer - pluralformer av verben i Frans G Bengtssons Röde ord - och vad har vi i dag för känsla för konjunktiv, som vore och finge”? - vidta åtgärder och fatta beslut - om den ”rätta” kombinationen Och så blir det förstås en diskussion om omröstningen av hur årtalet 2010 ska utläsas! Resultatet utföll så här: Tvåtusentio: 538 röster Tjugotio: 105 röster Tjugohundratio: 723 röster Personliga kommentarer till alla alternativen finns att läsa på Språkets facebooksida. Följ länken till höger!