Sportsnack

22 min
Erica Johansson (f d längdhopperska) och Henrik Leman (sportjournalist). Redaktör Jonas Enarson.